Przedsiębiorstwo Budowlane EL-BUD Czesław Stasicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności firmy El-BUD poprzez wzornictwo."

Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Budowlanego EL-BUD Czesław Stasicki, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i usług.

Wartość projektu: 109 470.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 75 650.00 PLN